Sign in

1. Publications

2005: Βρυόκαστρο Κύθνου: Κεραμεική, Λύχνοι και Ειδώλια από την αρχαία πόλη και το ιερό της Ακρόπολης. Πρώτα στοιχεία από την Επιφανειακή Έρευνα, ΕΕΚΜ ΙΗ΄ 2002-2003, Πρακτικά Β΄ Κυκλαδολογικού Συνεδρίου, Θήρα 31 Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 1995, Μέρος Β΄, Αθήνα 2005, p. 293-358.

2007a: (with A. Μαζαράκης Αινιάν) Από την επιφανειακή έρευνα στην ανασκαφή: Το ιερό της αρχαίας Κύθνου, in Έπαθλον. Αρχαιολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Αδώνιδος Κ. Κύρου, Πόρος, 7-9 Ιουνίου 2002, Ε. Κονσολάκη-Γιαννοπούλου, (ed.), Αθήνα, p. 307-384.

2007b: Terracotta Figurines from the Sanctuaries of the Ancient Town of Kythnos, Cyclades, in Terracotta Figurines in the Greek and Roman Eastern Mediterranean. Production, Diffusion and Function, International Conference June 2-6, 2007 - Izmir, Turkey (abstract), Instrumentum 25, p. 29.

2009: Cyclades, Chronique archéologique de la religion grecque (ChronARG), Kernos 22, p. 260-278.

2010: With Ι. Λεβέντη (eds.), Cults and Sanctuaries of Demeter in the Ancient Greek World. Acts of the Scientific Symposium, University of Thessaly, Department of History, Archaeology and Social Anthropology, Volos, 4-5 June 2005, Athens 2010 (in greek).

2010a: Το ιερό της Δήμητρας στην Κύθνο και η μίσθωση του ελευσινιακού τεμένους, in Λεβέντη & Μητσοπούλου 2010, p. 44-90.

2010b: De Nouveaux Kernoi pour Kernos… Réévaluation et mise à jour de la recherche sur les vases de culte éleusiniens, Kernos 23 (2010), p. 145-78.

2010c: WORKS OF DEMETER”. Ritual Sowing, Eleusinian Agricultural Instruction, Tithe Management, in The Ark. Old Seeds for New Cultures. 12th International Architecture Exhibition La Biennale di Venezia, August 29 – November 21 2010, Greek Participation, P. Giannisi, K. Iliopoulou, Z. Kotionis (eds.), Volos 2010, p. 288-303.

2011: The Eleusinian Processional Cult Vessel. Iconographic Evidence and Interpretation, in Haysom M. & Wallensten J. (eds.), Current Approaches to Religion in Ancient GreecePapers presented at a symposium at the Swedish Institute at Athens, 17–19 April 2008, Athens, Acta Instituti Atheniensis regni Sueciae, Series in 8°, 21, Stokholm 2011, 189-226.

2011: Îles de l'Égée: Cyclades, Chronique archéologique de la religion grecque (ChronARG), Kernos 22, 2011, p. 297-313.

2012:  The Cult Vases of the Sanctuary of Demeter and Kore in Eleusis, Abstracts of the 113th ΑΙΑ  Annual Meeting, Philadelphia,  5-8 January 2012, p. 76.

(unpublished): Ο Αλκιβιάδης και η ποµπή των Μεγάλων Ελευσινίων του 408/7 π.Χ., in Ι. Βαραλής (ed.),  The world as a stage: the spectacle in antiquity, University of Thessaly, Volos 2007, Athens.

2014:  Το αττικό σκεύος των Ελευσινίων Μυστηρίων: πρόταση χρονολόγησης. Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης για την Ελληνιστική Κεραμεική, Ιωάννινα 2008, Αθήνα 2014, 441-466.

2015The diaspora of Eleusinian cult vases (kernoi or plemochoae) in Attica: A quest for production centers and circulation of ceramic products,  EMAC, 13th European Meeting on Ancient Ceramics, Athens 2015Abstracts, Athens, p. 162. (Google Earth kml file "Kernoi Attika" )

 

2. Invited Talks & Congresses

2001, Feb.: Sanctuaries and cult of Demeter in the Cyclades. ICS/UCL London, Post-Graduate Seminar of Ι. Jenkins and A.W. Johnston.

2005, Apr. 17: Tenos – Xobourgo: Lamps, multinozzled lighting vessels and the building on the Siotis plot (“Thesmophorion”)”, 5th Symposium “Excavation and Research, V”, Athens University

2007, Feb. 7: Déméter Acropolitaine à Kythnos?, Découvertes récentes dans les Cyclades, Journée d’Études, Université Bordeaux III- Centre Ausonius

2008, Feb. 27: Η λατρεία της Δήμητρας στις Κυκλάδες: το παράδειγμα της Κύθνου, Archaeological Institute of Thessalian Studies, Ministry of Culture, Volos.

2008, Apr. 19: The Eleusinian processional cult vessel. Iconographic Evidence and Interpretation, Current Approaches to Religion in Ancient Greece, International Conference organized by the British School at Athens and the Swedish Archaeological Institute at Athens, J. Wallensten & M. Haysom. Abstracts

2008, Nov. 5: The Eleusinian initiation of Demetrius Poliorketes: Iconographic observations. Postgraduate History Seminar of Prof. K. Buraselis and S. Aneziri, University of Athens (in Greek)

2009, Jan. 26: The Sanctuary of Demeter on the Acropolis of Kythnos and the relations with Eleusis-BSA Athens, Upper House Seminar

2009, Feb.10: The attic-eleusinian Plemochoe: Diaspora and dating criteria, Differentiating Demeter (Seminar, ASCSA-Athens, Prof. R. Ammerman)

2009, May 31: The Eleusinian initiation of Demetrius Poliorketes. Iconographic observations, Archaeological Meeting on the Ancient State of Istiaia, North Euboea, Municipality of Euboea and Greek Ministry of Culture (in Greek)

2010, Oct. 31: “Trésor de dieu(x) à Kythnos : Culte et reliques archaïques, regards et visites hellénistiques, découvertes modernes”, Groupe de contact interuniversitaire , 27e rencontre, Journée d’étude: Trésors de dieux. Regards croisés entre Mésopotamie et Grèce pour l’étude de la religion grecque antique, Université de Liège.

2011, Jan. 31: Neueres über die Kultvasen des Heiligtums der Demeter in Eleusis:  Name, Funktion und Ritual. Gastvorträge des Instituts für Klassische Archäologie und des Historischen Seminars Johannes-Gutenberg Universität Mainz.

2012, Jun. 14-15Influences éleusiniennes sur l’histoire économique et religieuse de l’île de Kythnos: indices épigraphiques et archéologiques. POUVOIRS, ILES ET MER : Formes et modalités de l’hégémonie dans les Cyclades antiques (VIIe s. a.C. - IIIe s. p.C.). Table ronde cycladienne, Univesité Michel de Montaigne-Bordeaux III et Paris I, Panthéon-Sorbonne, Bordeaux.

2012, Oct. 31: Αρχαιολογία και Θρησκεία: Τελετουργικά αγγεία και δρώμενα στα Ελευσίνια Μυστήρια, Conference for the program of Postgraduate Studies  «Ancient Mediterranean World: History and Archaeology", at the Department of History and Archaeology of Crete University, Rethymnon.  

2013, Feb. 18 : Les vases rituels des Grandes Mystères d’Éleusis, conference for the cycle Actualité de l'archéologie, Auditorium du Louvre, Paris.

2015, May 5 : Le rituel des plémochoès éleusiniennes : invention moderne d'une iconographie antique non existante?, Impostures Savantes. Le faux, une autre science de l'antique? Colloque international, 6-7 Mai 2015, INHA, Paris.

2015, Sept 24-26The diaspora of Eleusinian cult vases (kernoi or plemochoae) in Attica: A quest for production centers and circulation of ceramic products,  EMAC, 13th European Meeting on Ancient Ceramics, Athens 2015  (poster 078).

 

 

3. Talks at Congresses

1995, Sept.: 2nd Cycladological Congress, Thera: Archaic to Hellenistic Pottery and finds from the ancient town and the sanctuary at the Acropolis on Kythnos.

2005, June: Co-organization of the Symposium Sanctuaries and cults of Demeter in the Ancient Greek World, University of Thessaly, Volos (with Dr. I Leventi and Prof. A. Mazarakis Ainian)

2005, June 4-5: The Sanctuary of Demeter in Kythnos, at the above Symposium.

2006, March 16-19: The Dotian Plain, the Triopia and the goddess Demeter, 2nd Archaeological Meeting on Thessaly and Central Greece (AETHSE 2), Volos (in Greek).

2007, Feb. 2-4: He led them in decorous and silent array, a devout spectacle: The Eleusinian procession of the year 408/7 B.C., The world as a stage: the spectacle in antiquity, International Congress, University of Thessaly, Volos (in Greek).

2007, June 2-6: Terracotta Figurines from the Sanctuaries of the Ancient Town of Kythnos, Cyclades (Poster), International Conference Terracotta Figurines in the Greek and Roman Eastern Mediterranean: Production and Diffusion, Iconography and Function, Izmir, Turkey.

2007, July 6-8: Lighting equipment from Demeter Sanctuaries on the Cycladic islands: General considerations and the case studies of Kythnos and Tinos, International Conference Light and Darkness in ancient Greek and Roman Mythology and Religion: from the Archaic Age to the Augustan Period, Patras University.

2007, Sept. 13-15: The moons of Ninnion, 8th Hellenic Astronomical Congress, Thasos (Session 6: History and Education in Astronomy), with Astrophysicist Dr. T.G. Dallas.

2008, April 17-19: The Eleusinian processional cult vessel. Iconographic Evidence and Interpretation, Current Approaches to Religion in Ancient Greece: International Conference organized by the British School at Athens and the Swedish Archaeological Institute at Athens.

2009, March 12-15: The Eleusinian initiation of Demetrios Poliorcetes: Iconographic commentary of two golden strip bands (diadem?) from ancient Demetrias, Thessaly, 3rd Archaeological Meeting on Thessaly and Central Greece (AETHSE) (in Greek).

2009, May 5-9: The attic vessel of the Eleusinian Mysteries: shape, use and dating suggestion, 8th Meeting on Hellenistic Pottery, Ioannina (in Greek).

2009, Sept 24-26: De Nouveaux Kernoi pour Kernos… Réévaluation et mise à jour de la recherche sur les vases de culte éleusiniens, Archaeology of Greek religion: New discoveries, new perspectives and the dissemination of information, 12th biannual Colloquium of C.I.E.R.G.A.

2010, Nov 24-27: The Athens Dialogues. An International Conference on Culture & Civilization, Onassis Cultural Centre-Athens (Inauguration): Academic Moderator B for two Panels (Logos & Art and Democracy & Politeia), for team from Harvard - Center for Hellenic Studies (annotations & questions).

2012, Jan 5-9: The Cult Vases of the Sanctuary of Demeter and Kore in Eleusis, 113th ΑΙΑ  Annual Meeting, Philadelphia  PA, USA, 5-8 January 2012. (Program)

2012, Dec 7: Τελετουργικά αγγεία των Ελευσινίων Μυστηρίων (πλημοχόες) από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, Θ΄Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική (Scientific Meeting for hellenistic Pottery), Thessaloniki 5-9 Dec. 2012.

2013, Feb.: CeramAlex meeting on pottery, of the Centre d'Études Alexandrines (CeAlex), title and details to be announced.

 

Two inclined Plemochoae replicas